Otobüs Bileti | Otobüsbileti.com.tr

Milli Parklar

Ulusal bir alan üzerine kurulu olan ve turistik bir amaç taşıyan doğal ortamlar Milli Park sınıfına girerler. Her ulusal park kendisine özgü özellikleriyle ön plana çıkar. Milli parklar kültür değerlerini koruma açısından önemli bir yere sahipken aynı zamanda birer dinlenme noktası olarak da adlarından söz ettirirler.

Ulusal Parkların Önemi Büyüktür

Yalnızca milli değil aynı zamanda evrensel anlamda büyük önem arz eder Milli Parklar. Doğal bir habitat alanı olarak aynı zamanda kültürel bir ortam olması açısından son derece önemsenmesi gerekir. Bu bir tabiat meselesidir. Çevre kirliliği ve doğal alanların hızla azaldığı çağımızda;  gelecekteki nesillere bırakılması gereken bir miras olarak düşünülmeli ve korunmalıdır.

Peki, bu minvalde dikkate alınacak kıstaslar nelerdir? Öncelikle zarar görmemiş olması ve restorasyon müdahaleleriyle korunabilir olması gerekmektedir. Bazı özel durumlar dışında alan büyüklükleri azami 1000 hektar olmalıdır. Bu gerekliliğe idari ve turizm amaçlı kullanılmakta olan alanlar girmez.

Dünyada Ve Ülkemizde Yer Alan Milli Parklar

Kaydedilen en son veriler, dünyada toplam 6555 adet Ulusal Park bulunduğunu göstermektedir. Bunlardan 40 adeti Türkiye Cumhuriyeti topraklarında bulunmaktadır. Hem ulusal hem de uluslararası seviyelerde olan bu Milli Parkları korumamız ve gelecek nesillere aktarabilmek adına son gayretimizle muhafaza etmemiz gerekmektedir. Bu seviyede çeşitli statülerde bulunan Milli Parklar tesis edilmekte olup 1983 yılında yürürlüğe konan yeni bir yasa ile korunması gereken 4 koruma alanı sınıfına giren Milli Parklar 'ın koruma altına alınması kararlaştırılmıştır.

Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve bu teknolojinin kontrol dışı ve bilinçsizce kullanımı sebebiyle ortaya çıkmış olan olumsuzlukların doğal ortamda sebep olduğu bozukluklara ve çöküşe karşı önlem almak adına doğayı ve doğal kaynakları koruma düşüncesi son zamanlarda tüm dünyada kabul görülür hale gelmiştir.

IUCN (Dünya Tabiatı Koruma Birliği) ' ın yaptığı araştırmalar neticesinde ulaştığı veriler, yeryüzünün %5 kadarı korunan alan olarak tahsis edilmiş olup bazı duyarlı ülkelerde bu durum oranlarındadır. Bu verilere göre de bu ülkelerin daha yaşanabilir topraklara sahip olduğunu rahatça söyleyebiliriz.

Milli Parkların Yararları Oldukça Fazladır

Milli Parklar, tempolu ve yoğun geçen iş hayatının ve beton yaşam alanlarında yaşamanın getirmiş olduğu stresi atlatmak ve şehir keşmekeşinden uzaklaşıp bir nebze rahatlamak, temiz bir hava solumak için gerekli doğal bölgelerdir. İnsanlar bu doğal alanlarda ferahlıyor, enerji depoluyor ve doğayla bir nebze olsun bütünleşip rahatlamaktadır. Bu gibi Milli Parkların gezilebilmesi için öncelikle karar verilmeli ve plan yapılmalıdır.

Karar verdikten ve doğru bir plan yaptıktan sonra güzel bir Ulusal Parklar turu için www.otobüsbileti.com sitesinden istediğiniz şekilde bilet temin edebilirsiniz.