Otobüs Bileti | Otobüsbileti.com.tr

Müzeler

Bir milletin tarihine, geçmişine ve hatta sanatına dair en somut bilgiler veren mekanların başında müzeler gelmektedir. Bir çağa, bir döneme ya da herhangi bir millete ait tüm tarihi bilgileri içerisinde barındıran ve dolayısıyla da tarihi açıdan son derece önemli yerler olan müzeler, milletin tarihini yaşatması ve aynı zamanda da tarihini öğrenebilmesi açısından stratejik bir öneme sahiptir.

Türkiye'de olduğu gibi tüm dünya ülkelerinin her birinde birçok müze bulunmaktadır. Bu müzelerin her birisi ise devasa tarihi bilgilere sahip olmakla birlikte insanlara geçmişi adeta yaşatır niteliktedir.

İlk Müze Ne Zaman Kurulmuştur?

Müze kavramı ilk olarak milattan önce 300 senesinde İskenderiye döneminde ortaya çıkmaya başlamıştır. O dönemde ise oluşturulan müze tam olarak da günümüzdeki müzeler gibi olmamıştır. Milattan önce 300 senesinde kurulan ilk müze adeta bir üniversite şeklinde olmuştur. Üniversite şeklindeki bu ilk müzede tarihi yapıtların ve tarihi eserlerin yerine de o dönemlere ait kitaplar yer almıştır. Gün geçtikçe müzeler günümüzde hale gelerek kitaplar yerine içerisinde tarihi eserler ve yapıtlar barındırmaya başlamıştır.

Müzelerin Kültürel Özellikleri Oldukça Fazla

Türkiye'de ve dünya çapında birçok müze vardır ve bu müzelerin her birinde ayrı ayrı tarihi önem taşıyan tarihi eserler ve yapıtlar bulunmaktadır. Müzelerin temel özelliklerinin başında tarihi dönemlere ait olan ve arkeolojik kazı çalışmaları neticesinde bulunan tarihi eser ve yapıtların korunmasını ve muhafaza edilmesini sağlayarak aynı zamanda bu eserlerin insanların ziyaret etmesine ortam hazırlamaktır.

Müzeler özelliklerine göre; genel müzeler, tarihi müzeler, sanat müzeleri, tabiat müzeleri ve tatbiki bilimler müzeleri olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Tatbiki müzeler; yeni üretilmiş olan makine ve sanayi aletlerini sergileyen ve insanlara tanıtan bir müze iken tarihi müzeler; tarihte bir dönem varlığını sürdürmüş olan medeniyetlere ait tarihi eserleri muhafaza eden müzeler olmaktadır. Sanat müzeleri ise; toplumların üretmiş olduğu ve aynı zamanda toplumların sanat anlayışını anlatan sanat eserlerini muhafaza eden ve müze ziyaretçilerine tanıtan müzelerdir.

Müzeler hakkında kapsamlı bilgi edinmek, tüm müzelere uçak, otobüs ya da İDO bileti olarak müzeleri ziyaret etmek istiyorsanız Otobüs Bileti ayrıcalığı ile müze seyahatlerinizi keyifli ve konforlu bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.